Accountancy en fiscale dienstverlening - Accountancy

Onze werkzaamheden op accountancygebied zijn:

 • opstellen van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen
 • accountantsverklaringen
 • controleopdrachten
 • advisering
 • periodieke rapportages
 • prognoses
 • opstellen diverse financiële overzichten;
  • balans- en resultatenrekening
  • liquiditeitsbegrotingen
  • investeringsbegrotingen

Maatwerk
Voor ieder bedrijf wordt een maatwerkoplossing gevonden.
Van een volledige boekhouding tot slechts een periodieke controle van uw financiële administratie.
 

Starten
Startende ondernemers worden overspoeld met informatie waar men eigenlijk niet mee bezig wil zijn omdat ze niet tot de kernactiviteiten behoren. Denk hierbij aan het opstellen van een ondernemingsplan, diverse rechtsvormen, financiering, administratie, verzekeringen, personeel, etc. Laat dit deel van uw bedrijf door ons verzorgen zodat we samen uw onderneming in de steigers kunnen zetten.
 

Groeien
Na het verwerven van een marktpositie bent u toe aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Daarvoor vormt adequate informatie de grondslag voor uw beslissingen.
Hoe kunt u het beste de kosten beheersen, welke financiële ruimte is er voor investeringen en kunt u extra medewerkers aannemen?
Het wordt nu ook tijd om eens aan uzelf en uw gezin te denken. Zijn alle risico’s goed afgedekt? Hoe zit het met de pensioenvoorziening? Is er ruimte om de kinderen te kunnen laten studeren? Laat ons uw financiële situatie doorlichten en u vervolgens adviseren.
 

Stoppen
Neem onder de meest gunstige omstandigheden afscheid van uw bedrijf. Wij ondersteunen u in praktische, uitvoerende zin met de waardebepaling van uw onderneming en het berekenen van de goodwill. Ook het uitvoeren van het verkoopproces is bij ons in ervaren, betrouwbare handen.