Vorwerk & Co accountants en belastingadviseurs

Gebruikelijklooncheck
Als dga heeft u meerdere petten op: u bent niet alleen directeur en aandeelhouder maar ook werknemer. Doe de gebruikelijklooncheck, deze stellen wij u gratis beschikbaar.

Werkkostenregeling
Met ingang van 1 januari 2015 is toepassing van de werkkostenregeling verplicht en vervalt de oude regeling.

Belangrijk bericht voor onze relaties:
De belastingdienst heeft in een schrijven aan u onze BV naam (Duinroos B.V.) gebruikt i.p.v. onze handelsnaam Vorwerk & Co. Dit kan voor verwarring zorgen bij onze relaties.Ter geruststelling: er is dus niets aan de hand, Duinroos is al jarenlang onze BV-naam. U heeft ons destijds gemachtigd belastingaangifte te doen. Als u daar geen verandering in aan wilt brengen (dus dat wij dat voor u blijven doen) hoeft u geen actie te ondernemen.

Machtiging belastingdienst
Het systeem waarmee wij elektronisch een kopie van uw aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen gaat de belastingdienst veranderen. Voortaan gaat de verzending via een zogenaamde digipoort. U moet ons opnieuw machtigen, wij hebben deze machtiging bij de belastingdienst aangevraagd en binnenkort krijgt u van de belastingdienst een brief hierover. Als u akkoord gaat hoeft u niets te doen, de machtiging wordt dan na 19 kalenderdagen geactiveerd. Als u niet akkoord gaat moet u dit middels het formulier dat u van de belastingdienst heeft ontvangen kenbaar maken door dit formulier terug te sturen aan de belastingdienst. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit graag.

Laat ons u helpen met ondernemen.
Wij hebben de kennis en de passie, nemen u werk uit handen en geven een helder inzicht in de bedrijfsprocessen waardoor u zich kunt concentreren op datgene waarom u ooit een bedrijf bent begonnen; en dat tegen een eerlijke vergoeding.

Kennismakingsgesprek
Bel voor een afspraak of vul het contactformulier in om vrijblijvend kennis te maken met ons bedrijf.